Wanneer is scheiding van afvalwater en regenwater verplicht?

  • Voor nieuwe gebouwen of bij wijziging van het dakoppervlakte van een woning. Daarvoor geldt de 'Gewestelijke stedenbouwkundige verordening Hemelwater'.
  • Als er in de straat een gescheiden rioolstelsel is. Je kan dit navragen bij rioolbeheerder Fluvius. Voor bestaande gebouwen is de scheiding tussen afvalwater en regenwater alleen verplicht als er daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Bij renovatie of heraanleg van de riool in uw straat, zal je verplicht worden om je regenwater af te koppelen, zodat het niet meer samen met het afvalwater in de afvalwaterriool terechtkomt. Het regenwater moet afgekoppeld zijn op het moment dat de rioleringswerken in jouw straat zijn uitgevoerd.