Subsidie voor het organiseren van lokale economische initiatieven

Verenigingen of organisaties die een initiatief organiseren om de lokale economie te promoten of te bevorderen, komen in aanmerking voor een subsidie.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moet het initiatief:

  • plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente
  • gericht zijn op de promotie of bevordering van de lokale economie
  • de individuele belangen van de initiatiefnemer(s) overstijgen
  • gratis toegankelijk zijn voor burgers of klanten.