Thuiszorgpremie

Download hier het aanvraagformulier

In Vlaanderen zetten meer dan 600.000 mantelzorgers zich vrijwillig in voor een naaste die hulpbehoevend is.  Ook Houthulst wil het belang van mantelzorg als aanvullende zorg benadrukken en wil deze zorg stimuleren zodat de zorgbehoevende zo lang mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven wonen.  Mantelzorgers leveren daarmee een essentiële bijdrage aan een warme samenleving.  Als teken van waardering en aanmoediging kunnen mantelzorgers 1x per jaar een premie ontvangen van €125,00.  Deze aanvraag dient jaarlijks hernieuwd te worden via het aanvraagformulier.

Voorwaarden mantelzorger:

 • Regelmatig en onbezoldigd instaan voor een kwalitatieve thuiszorg van de zorgbehoevende

 • Op datum van aanvraag de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

 • Mantelzorger kan NIET tegelijkertijd zorgbehoevende zijn en zorg bieden

 • Mantelzorger kan voor meerdere zorgbehoevenden op een ‘ander adres’ de zorgpremie ontvangen

 • Mantelzorger kan voor meerdere zorgbehoevenden op ‘hetzelfde adres’ de zorgpremie ontvangen (hetzij dan met een totaal van €125,00)

Voorwaarden zorgbehoevende persoon:

 • Gedomicilieerd zijn in Houthulst.

 • Op datum van aanvraag de leeftijd van 18 jaar bereikt hebben

 • Nog thuis verblijven (niet in een residentiële voorziening verblijven)

 • Een erkenning hebben van minstens 12 punten invaliditeit v/d FOD Sociale Zekerheid OF/EN het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden ontvangen (heette vroeger de zorgverzekering en bedraagt €130,00/maand) – te bekomen via zorgkas of aan te vragen via mutualiteit.

Procedure

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier (samen met de nodige documenten vermeld op de aanvraag) kan worden ingediend:

 • Aan het onthaal van het Sociaal Huis

 • Of via mail versturen

 • Of per post versturen (of gewoon zelf in brievenbus stoppen)  

De aanvraag zal onderzocht worden.  Op de maandelijkse bijeenkomst van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zal er een beslissing genomen worden.  Er wordt je een brief toegestuurd met de beslissing.

 

Download hier het aanvraagformulier

Contactinfo