Tijdelijke politiereglementen

20201216 - Besluit van de gouverneur houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied West-Vlaanderen | Publicatie 17-12-2020

---

20201203 - Besluit van de gouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen COVID-19 op het grondgebied West-Vlaanderen | Publicatie op 4-12-2020

---

20201116 - Besluit van de gouverneur houdende het verbod op vuurwerk, verbrandingen in open lucht en het gebruik van pyrotechnische artikelen | Publicatie op 19-11-2020

---

20201028 - Politiereglement - testfase voor het invoeren van een fietsstraat in de Steenstraat (vanaf Iepersteenweg tot Sint-Pietersstraat Diksmuide) vanaf 5-11-2020 tot 1-07-2021 | Publicatie op 5-11-2020

---

20201104 - Besluit van de burgemeester betreffende de openbare gezondheid naar aanleiding van de Corona-pandemie m.b.t. de sluiting van het skatepark op de vrijetijdscampus, gedurende de duur van de verlengde herfstvakantie | Publicatie op 4-11-2020

---

20201030 - Politiebesluit van de gouverneur houdende aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus COVID-19 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen | Publicatie op 30-10-2020

---

20201029 - Politiebesluit van de gouverneur houdende de plicht tot het dragen en het bij zich hebben van een mondneusmasker op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen | Publicatie op 30-10-2020

---

2020.10.22 - Besluit van de gouverneur m.b.t. verplicht sluitingsuur voor alle inrichtingen met alcoholische dranken in het aanbod, met inbegrip van automaten | publicatie 22-10-2020

---

2020.10.14  -  Politiebesluit van de gouverneur m.b.t. seizoensarbeid | publicatie op 14-10-2020 

---

2020.10.01 - Politiebesluit van de gouverneur - opheffing politiebesluit captatieverbod uit alle onbevaarbare waterlopen in het Blankaartbekken, de afgesneden meanders van Leie en Schelde en het stroomgebied van de Bornebeek | publicatie op 05-10-2020

---

 

 

---

 

---