Tijdelijke publiciteitsborden aanvragen | gemeentewegen

Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden voor een lokaal evenement, heb je voorafgaandelijk de toestemming nodig van het gemeentebestuur.

Die kan je aanvragen via dit formulier.

Indien je aanvraag betrekking heeft tot gewestwegen, maken wij je aanvraag over aan het Agentschap wegen en verkeer.

Plaatsen waar geen publiciteitsborden mogen geplaatst worden, vind je terug in het groene kader op de kaart die je hiernaast kan aanklikken.

Maak een nieuwe account aan