Tijdelijke publiciteitsborden aanvragen | gemeentewegen

Voor het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden voor een lokale manifestatie heb je voorafgaandelijke de toestemming nodig van het gemeentebestuur.

Die kan je aanvragen via dit formulier.

Opgelet: voor borden langs gewestwegen heb je ook de afzonderlijke toestemming nodig van het Agentschap wegen en verkeer.

Maak een nieuwe account aan