Tussenkomst medische & farmaceutische kosten

Maak een afspraak

Je kunt in een situatie terechtkomen waarin je medische kosten hoger zijn dan je zelf kan dragen. In zo’n geval kan je ziekenfonds of de sociale dienst van de gemeente tussenbeide komen en je een tegemoetkoming bieden. Er zijn verschillende maatregelen waarvan je kunt genieten.

Wie een uitkering ontvangt, of ouderloos en zonder inkomen is, kan via de mutualiteit een verhoogde tegemoetkoming krijgen die bijdraagt tot de betaling van medische zorgen.

Daarnaast is er de maximumfactuur (MAF): hebben de medische uitgaven voor je gezin een maximumbedrag bereikt, dan staat je ziekenfonds in voor eventuele bijkomende kosten.

Tot slot kan je ook via de sociale dienst van de gemeente een financiële tussenkomst in de dokters- en apotheekkosten (op voorschrift) verkrijgen.

Het bedrag is afhankelijk van jouw medische kosten, maar ook van jouw financiële en sociale situatie. Ook het advies van de arts speelt een rol.

Daarnaast varieert ook de manier waarop je de tussenkomst krijgt. De sociale dienst kan, afhankelijk van jouw specifieke situatie:

  • jouw tussenkomst éénmalig of maandelijks betalen op jouw rekening;
  • jouw factuur rechtstreeks aan de zorgverstrekker (vb. dokter, ziekenhuis, ...) betalen.

 

Wat heb ik nodig?

  • Identiteitskaart
  • Bewijzen van jouw (beperkte) inkomsten (vb. laatste loonfiches, kinderbijslag, onderhoudsgeld, spaargeld, ...)
  • Medische attesten en facturen

 

Welke stappen zijn er?

Je kan een tussenkomst aanvragen in het Sociaal Huis. De eerste keer dat je langskomt zal een maatschappelijk werker jou ontvangen. Breng dan al zoveel mogelijk van de gevraagde documenten mee. Daarna wijst de sociale dienst je een vaste maatschappelijk werker toe die jouw situatie nog verder zal onderzoeken. 

Maak een afspraak

Contactinfo