Houthulst | wateroverlast winterdijk

Volg hier de updates rond de wateroverlast winterdijk.

 • schedule14:55 - 24 november

  Wateroverlast winterdate | beƫindiging provinciale fase

  Gouverneur beëindigt de provinciale fase voor de wateroverlast in de Westhoek

  Sinds 9 november was de provinciale fase voor de wateroverlast in de Westhoek van toepassing. Na de intense neerslag van 14 november kreeg de fase een uitbreiding naar de volledige provincie West-Vlaanderen.  De gouverneur besliste over die provinciale coördinatie in overleg met de burgemeesters van alle betrokken gemeenten.  Ze was vooral van belang om bovenlokale middelen op te vorderen en deze optimaal en efficiënt in te zetten.  Op woensdag 22 november hield hij de provinciale fase nog aan omdat de waterpeilen op de IJzer en de situatie aan de winterdijk in Woumen (Diksmuide) nog kritiek waren.

  Op 24 november besliste de gouverneur, samen met de crisiscel dat de provinciale fase om middernacht beëindigd wordt. Op het terrein blijft de situatie van nabij verder opgevolgd worden.   De burgemeesters van de gemeenten met wateroverlast nemen de nazorg nu verder voor hun rekening.

  Meteo
  Het KMI voorspelt voor de komende dagen nog regen, met een prognose van 2 tot 8 mm in de regio van de Westhoek (en Noord-Frankrijk).  Deze neerslaghoeveelheid is niet van die omvang dat ze nog kritieke overstromingen veroorzaakt.

  Waterpeilen
  De waterbeheerders bevestigen dat de waterpeilen sinds een aantal dagen op de kwetsbare punten langs de IJzer dalen.  In de vallei van de Heulebeek was dit al langer zichtbaar.

  Door de voorspelde slechts beperkte neerslag in de komende 48 uur kan de situatie in het IJzerbekken verder gunstig evolueren. Daar staat tegenover dat vandaag en tijdens het komende weekend aan de kust verhoogd laag- en hoogwater verwacht wordt, waardoor de verdere afwatering vanuit het IJzerbekken wel wat trager zal verlopen.

  Er werd daarom beslist dat het komende weekend de maximale pompcapaciteit zal ingezet worden om de opzet van 1 meter bij laagwater door het aankomende stormtij en de noordwestenwind te compenseren.

  Einde provinciale fase
  De combinatie van weersvoorspellingen die niet langer wijzen op kritieke overstromingen en de dalende waterpeilen was doorslaggevend om de provinciale fase te beëindigen.  Uiteraard blijft de situatie op het terrein wel verder opgevolgd worden. Dit blijft sowieso het geval tot dat het peil van het Blankaartbekken opnieuw op 3,10 TAW staat.


  Nazorg

  Algemeen
  Het in de regio geëvacueerde vee kan pas terugkeren naar de boerderijen vanaf vrijdag 1 december 2023.

  De pompen op het terrein blijven voorlopig ter plaatse, ook wanneer ze niet langer continu in werking zijn. Op die manier kan er indien nodig snel geschakeld worden.

  Er wordt geadviseerd om de zandzakken aan de woningen die in de gebieden liggen waar het waakpeil nog steeds overschreden is, veiligheidshalve nog te laten liggen.  De zandzakken op het openbaar domein blijven hoe dan ook nog een tijdje liggen.

  Door de gemeentebesturen
  De burgemeesters volgen nu elk voor hun gemeente de verdere nazorg op die moet gebeuren.

  Zij zorgen er ook voor dat hun getroffen bewoners ondersteuning krijgen.  Dit is al zeker het geval door de begeleiding die zij voorzien in de melding van schade aan het Vlaamse Rampenfonds, door een afhaalbeleid te voorzien voor de zandzakken aan de woningen, door verduidelijking over de afvalverwerking, …

  Infovergaderingen na de wateroverlast
  De gouverneur organiseert samen met de getroffen gemeentebesturen 2 infosessies voor de bewoners, namelijk:

  1. Een infosessie voor de getroffen bewoners in de Westhoek  –  op  4 december om 18u30  in CC Het Kruispunt in Diksmuide (Maria Doolaeghestraat 2)
  2. Een infosessie voor de getroffen bewoners aan de Heulebeek   –  op 11 december om 20u00  in het gemeentehuis Ledegem (Rollegemstraat 132)

  Hart onder de riem aan betrokken bewoners en bedanking aan alle betrokken diensten
  De gouverneur leeft enorm mee met de bewoners van wie hebben en houden werd bedreigd of aangetast door de watersnood.  Hij begrijpt dat dit voor angstige en moedeloze momenten heeft gezorgd.  Daarnaast is hij getroffen door de vele steunbetuigingen die naar de hulp- en interventiediensten uitgingen. Maar ook door de solidariteit die heerste onder de bewoners die elkaar spontaan hielpen.

  Hij wil iedereen die meehielp in de strijd tegen de waterellende bedanken: de brandweer, de medische en psychosociale diensten, de politie, de logistieke diensten, de communicatiepartners, de burgemeesters, de noodplanningscoördinatoren, de waterbeheerders, het KMI, de burgers ten opzichte van elkaar…

  De gouverneur heeft tot slot de opdracht aanvaard van de Vlaamse overheid om als voorzitter van de taskforce op te treden.  Deze taskforce moet structurele oplossingen voor de wateroverlast uitwerken.  Hij hoopt zo mee aan de kar te kunnen trekken zodat de noodzakelijke acties worden ondernomen naar de toekomst toe, en dit zowel op de korte als op de langere termijn.


  VOOR MEER OFFICIELE INFORMATIE OVER DE CRISIS 

 • schedule11:52 - 24 november

  Wateroverlast winterdijk | procedure erkenning als ramp

  Voor het erkennen van een weersverschijnsel als ramp bestaat er een procedure. 

  Hoe zit dat nu juist in elkaar?

  • Wie schade heeft moet zelf melding maken van de geleden schade, binnen de 60 dagen na het schadelijk weerfenomeen. Je kan maar één melding doen van de geleden schade.
  • Na het verstrijken van die 60 dagen worden alle meldingen gebundeld. Er zijn een aantal criteria waaraan moet worden voldaan om het weersverschijnsel als ramp te herkennen. Die worden met alle betrokken instanties onderzocht. Als het weerfenomeen wordt erkend als ramp, wordt dat in het Belgisch Staatsblad en op de website van VRF gepubliceerd.
  • Voor het einde van de derde maand, volgend op de officiële datum van erkenning van het weerfenomeen als ramp kan je een aanvraag indienen voor tegemoetkoming voor de geleden schade. Er is een aparte procedure voor particulieren en voor ondernemers.

  Opgelet:

  • schade die kan worden verzekerd via de brandpolis eenvoudige risico's komen niet in aanmerking voor deze tegemoetkoming.
  • om een tegemoetkoming voor landbouwschade te kunnen aanvragen, is het in sommige gevallen noodzakelijk dat er een brede weersverzekering is afgesloten.
  • landbouwschade kan ook worden aangevraagd bij het VRF. Het is niet meer verplicht dat de gemeentelijke commissie de schade aan teelten vaststelt. Het is dus niet langer verplicht om het proces verbaal van deze commissie bij de aanvraag toe te voegen.
  • Voorlopig is er nog geen beslissing genomen over de erkenning als ramp van deze wateroverlast. Heb je schade? Doe dus zeker je melding binnen de 60 dagen.

  Contactinfo Vlaams Rampenfonds

  Conciencegebouw

  Koning Albert II-laan 15 bus 229

  1210 Brussel

  T 02 553 50 10 | www.overheid.vlaanderen.be/rampenfonds 

 • schedule17:30 - 21 november

  Wateroverlast winterdijk | hulp Rode Kruis

  Heb je externe hulp nodig bij de schoonmaak na de wateroverlast?

  Vrijwilligers van het Rode Kruis staan paraat om je daarbij te komen helpen.

  Stuur je hulpvraag naar wateroverlast.wvl@rodekruis.be of bel 0479 250 575 tussen 9 en 20 uur. Hulp wordt zo snel mogelijk geregeld.

  Hulp Rode Kruis

   

 • schedule17:09 - 21 november

  Wateroverlast winterdijk | infomoment

  Heb je schade geleden door de recentelijke wateroverlast? Woon je in de regio Houthulst, Diksmuide of Lo-Reninge?

  Kom naar het infomoment van maandag 4 december 2023 om 18.30 uur in CC Kruispunt in Diksmuide.

  Meer info volgt binnenkort.

 • schedule14:01 - 20 november

  Wateroverlast winterdijk | infonummer

   

  Met vragen kan je terecht op het gemeentelijk infonummer: 051 46 08 91.

  Wil je meer lezen, dan kan je deze websites raadplegen:

   
 • schedule14:00 - 20 november

  Wateroverlast winterdijk | evacuaties - terugkeer

  Wil je na evacuatie naar je woning terugkeren?

  • Keer niet op eigen initiatief terug.
  • Bel 051 46 08 91 
  • Na je oproep, gaan Brandweer Westhoek en Fluvius ter plaatse om na te gaan of het wel veilig is. Zij brengen je op de hoogte!
 • schedule13:51 - 20 november

  Wateroverlast winterdijk | wat te doen bij schade

  schade door wateroverlast

  Wil je weten wat je best doet na wateroverlast? Je vindt tips via https://brandweerwesthoek.be/wat-te-doen-na-wateroverlast/
   
  • Maak zoveel mogelijk foto's van de schade die je hebt aan je woning, wagen, gewassen ...
  • Contacteer je eigen verzekeraar zo snel als mogelijk
  • Maak je woning schoon en ontsmet die (voor richtlijnen zie  https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsadviezen-na...)
  • Om schimmels te voorkomen: verlucht eerst je woning en verwarm die daarna
 • schedule11:34 - 16 november

  Wateroverlast winterdijk | je huis onder water

  Mijn huis loopt onder of staat onder water, wat kan ik best doen? 

  • Contacteer 1722 om de overstroming te melden 
  • Plaats een waterdichte plank in de deuropening en dicht af met silicone 
  • Beperk je verplaatsingen en vermijd gevaarlijke zones. 
  • Maak met behulp van zandzakken, kleine dammen voor kelderopeningen, buitendeuren, ea. 
  • Neem tapijten weg en plaats je meubels op een veilige hoogte. 
  • Verplaats waardevolle voorwerpen en belangrijke papieren (contracten, facturen…) naar een veilige plek. 
  • Sluit indien nodig gas, elektriciteit en water af
  • Parkeer je wagen op een veilige plaats. Laat hem niet in je garage staan. 
  • Zorg ervoor dat losliggende voorwerpen in de tuin niet kunnen worden meegenomen door het water. 
  • Hou rekening met je huisdieren. 
  • Fotografeer de overstroomde ruimtes.