Vaste standplaats op de wekelijkse markt

Online aanvragen

Een vaste standplaats op een openbare markt wordt toegewezen per abonnement. Als marktkramer kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij de gemeente. Als kandidaat-aanvrager wordt u, mits u de nodige documenten hebt, in een wachtregister geplaatst. Zodra er een plaats vrijkomt, waarvoor u als eerste in aanmerking komt, kunt u een abonnement verkrijgen. Als er geen geschikte kandidaten zijn in het wachtregister, volgt er een vacature waarvoor u zich ook kandidaat kunt stellen.

Voorwaarden

  • Je bent een professionele verkoper of je bent een vertegenwoordiger met productdemonstraties.
  • Je bent in het bezit van een machtiging voor ambulante handel (leurkaart).

Procedure

Je dient jouw kandidatuur in bij de gemeente.

Bedrag

Kost

De aanvraag tot opname in het wachtregister is gratis. De kostprijs voor het abonnement vaste standplaats is bepaald in het gemeentelijk belasting-/retributiereglement.

Regelgeving

  • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

  • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

  • Decreet van 24 februari 2017 tot wijziging van artikel 8 en 10 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten;

  • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten;

  • Gemeentelijk reglement en/of politieverordening

Online aanvragen

Contactinfo