Vastgoedinformatie aanvragen

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 40 euro per kadastraal perceel.

Naast de gemeentelijke retributie wordt er ook een platformretributie van 36,50 euro aangerekend per kadastraal perceel. Meer informatie over kostprijsberekening kan je terugvinden op de gebruikersomgeving van het Vastgoedinformatieplatform.

Een aanvraag voor Vastgoedinlichtingen voor overdracht indienen als:

Notaris 

IBOT-applicatie (te vinden via uw eNotariaat)

Bijkomende vragen? Neem contact op met de service desk van Fednot.

 

Vastgoedmakelaar

via RealSmart

Bijkomende vragen? Contacteer de RealSmart support

via Vlaams webportaal 

Bijkomende vragen? Contacteer het Vastgoedinformatieplatform

 

Burger of overheidsinstantie

via Vlaams webportaal

 

Bij elke inlichting zal steeds de bronhouder vermeld staan. Neem contact op met deze organisatie bij inhoudelijke vragen.

Voor inlichtingen waarvoor de gemeente de informatieverstrekker is, contacteer de Dienst Leefomgeving.


Contactinfo