Vegetatiewijziging

Online aanvragen

Wie veranderingen wil aanbrengen in het landschap door bijvoorbeeld te rooien heeft een omgevingsvergunning nodig voor vegetatiewijziging.

Meer info vind je op de website van het omgevingsloket of van agentschap natuur en bos. (zie link in de rechterkolom).

De vrijstellingen vind je op www.natuurenbos.be/natuurwijzigen/vrijstellingen.

Online aanvragen

Contactinfo