Verbintenis tot tenlasteneming

Met een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich financieel verantwoordelijk voor een niet-Europeaan die naar België komt. En dat voor de kosten van gezondheidszorgen, verblijf en repatriëring.

Iemand ten laste nemen

Je stelt je financieel garant voor de kosten van gezondheidszorg, verblijf en repatriëring van een niet-Europeaan die naar België komt. De vreemdeling heeft de verbintenis tot tenlasteneming nodig 

 • om een visum aan te vragen 
 • aan de grens van de Schengenzone

Wie kan borgsteller zijn?

Een verbintenis tot tenlasteneming is een document dat je bij het gemeentebestuur kan krijgen. Om garant te kunnen staan moet je als borgsteller bewijzen dat:

 • je de Belgische nationaliteit hebt.
 • je ingeschreven bent in Houthulst
 • je geen Belg bent, maar een onbeperkte verblijfsvergunning heeft: B-kaart of C-kaart of bijlage 8 of bijlage 8bis of E-kaart of E+-kaart of F-kaart of F+-kaart of D-kaart. 
 • je voldoende inkomsten heeft.

Hoe aanvragen?

 • Maak een afspraak met de dienst Burgerzaken
 • De formulieren bijlage 3bis en bijlage 32 vind je hieronder bij de verschillende vormen van garantstelling.
 • Je drukt de documenten recto-verso af. Deel 2 van het formulier moet u 2 keer afdrukken en invullen.
 • Je vult het formulier volledig in. 
   
 • Opgelet! Wanneer de garant niet zelf aanwezig kan zijn op de afspraak, breng je een volmacht van de garant mee.

Wat heb je nodig?

Volgende documenten moeten bij de 3bis gevoegd worden:

1) Kopie identiteitskaart garant
2) Gezinssamenstelling
3) Bewijzen inkomsten van garant:

 • kopie drie meest recente loonfiches;
 • of een aanslagbiljet van de inkomsten tijdens het jaar voorafgaand aan de datum van de verbintenis;
 • of een document van een overheidsinstantie dat de netto- of bruto-inkomsten bewijst.

Twee vormen van garantstelling

 
1. Familie-, vrienden- of toeristenbezoek (bijlage 3bis)

Indien een niet-EER-burger (EER = Europese Economische Ruimte, dit zijn de EU-landen + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein), voor een kort verblijf van maximum drie maanden in ons land wil verblijven, moet hij het bewijs leveren dat hij over voldoende bestaansmiddelen beschikt om de kosten voor verblijf en terugkeer of doorreis te dekken. Indien hij daarin niet slaagt, kan je als Belg of een buitenlandse burger - die toegelaten is voor een verblijf voor onbepaalde duur in België - een verbintenis tot tenlasteneming (‘borgstelling’) aangaan voor de niet-EER-burger.

De verbintenis is geldig voor de duur van het verblijf van de vreemdeling, met een maximum van twee jaar.

2. Een verbintenis tot tenlasteneming voor studenten (bijlage 32)

Met het formulier 'bijlage 32' sta je financieel garant voor een buitenlandse student. Je hebt de keuze om deze verbintenis aan te gaan per school-/academiejaar of voor de volledige duur van de studies. In het eerste geval moet de student bij de start van elk school-/academiejaar een nieuw formulier voorleggen voor de verlenging van de verblijfsvergunning.


Contactinfo