Vervoer minder mobiele personen

Maak een afspraak

Minder mobiele personen met een beperkt inkomen kunnen voor hun verplaatsingen gebruik maken van de Minder Mobielen Centrale. Je kan een rit aanvragen onder andere om familie te bezoeken, om deel te nemen aan een socio-culturele activiteit, om boodschappen te doen, om naar de dokter te gaan. Dagelijks ziekenvervoer (nierdialyse, revalidatie, bestralingen, ...) is echter niet mogelijk.

Voorwaarden

  • Je kunt zich moeilijk verplaatsen.
  • Je hebt een beperkt inkomen.
  • Je hebt geen eigen vervoersmiddel.
  • Je kunt geen gebruik maken van het openbaar vervoer vanwege ziekte, ouderdom of handicap.

Procedure

Je wordt lid van de Minder Mobielen Centrale. Eens je lid bent, kan je ritten aanvragen. De rit vraagt je aan 48 uur op voorhand.

Bedrag

Het lidmaatschap van de Minder Mobielen Centrale bedraagt 10 euro. Per rit betaal je een onkostenvergoeding aan de chauffeur. Deze bedraagt gemiddeld 0,30 euro/km.

Maak een afspraak