VIP-bezoek recyclagepark | aanvragen

Kwam jij nog nooit naar het recyclagepark? Vind je het allemaal wat moeilijk?

Onze parkwachters geven je een persoonlijke rondleiding. Je VIP-bezoek kan je hier reserveren.

Vraagt een VIP-bezoek aan op het recyclagepark op: *