Voorschotten op sociale uitkeringen

Maak een afspraak

Indien de uitbetaling van jouw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW je een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden

Een maatschappelijk werker zal nagaan of je recht hebt op deze voorschotten.

Procedure

Je kan hiervoor contact opnemen met het OCMW van uw gemeente.

Meebrengen

Breng jouw identiteitskaart mee.

Maak een afspraak

Contactinfo