Vragen & klachten rond verwerking persoonsgegevens

Online aanvragen

Inzage en wijze waarop je je rechten kunt uitoefenen

Wij bieden alle betrokkenen de mogelijkheid tot het inzien, veranderen of verwijderen van persoonlijke informatie die aan ons is verstrekt, volgens de wettelijke voorschriften.

Voor de uitoefening van je rechten kan je een verzoek indienen via bovenstaande knop. Identificeer je hierbij voldoende duidelijk en preciseer zoveel als mogelijk op welke gegevens of op welke verwerkingsactiviteiten jouw verzoek betrekking heeft.

Het lokaal bestuur zal binnen de maand na ontvangst van jouw verzoek antwoorden en heeft hierbij drie mogelijkheden:

- zij kan op jouw verzoek ingaan en je de gevraagde informatie bezorgen en/of de nodige acties ondernemen (bv. wijzigingen aanbrengen, wissen ...).

- zij kan je informeren dat ze een bijkomende termijn van twee maanden nodig heeft en evenuteel bijkomende info nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen.

- zij kan je informeren dat ze geen gevolg kan geven aan jouw verzoek en deelt je de reden mee waarom (bv. omdat jouw gegevens reeds zijn gewist of wettelijke bepalingen).

Het lokaal bestuur kan weigeren gevolg te geven aan verzoeken die kennelijk ongegrond of buitensporig zijn omdat ze bv. herhaaldelijk plaatsvinden zonder redelijke tussenpauzes of omdat ze niet wettelijk zijn.  Ze mag ook aanvullende informatie vragen die nodig is om zekerheid te krijgen over de indentiteit van de verzoeker.

Online aanvragen

Contactinfo