Vragenlijst vrije tijd

Waarom deze bevraging?

We doen een bevraging voor alle ouders over de opvang en activiteiten voor kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar, zowel voor en na schooltijd, woensdagnamiddag als tijdens de schoolvakanties.

Samen met de Vlaamse overheid willen we een samenhangend aanbod aan buitenschoolse opvang en activiteiten voor alle gezinnen. 

Hiervoor willen we zo goed mogelijk samenwerken met lokale partners zoals de buitenschoolse kinderopvang, de muziekschool, sportverenigingen ...

Wat is vrije tijd voor jouw kind?

Wat doet je kind zoal na schooltijd? Zijn er activiteiten buitenshuis waaraan je kind deelneemt? Zo ja, welke? Zo nee, waarom niet?

Dat zijn vragen waarop we graag het antwoord willen kennen.

Wie vult de vragenlijst best in?

De ouder die het meest weet over de buitenscholse opvang en de vrijetijdsbesteding van het kind. 

Win je eigen idee!

Op het einde van de vragenlijst kan je je eigen idee lanceren. Uit alle ingevulde vragenlijsten trekken we 1 winnaar bij de kinderen t.e.m. 12 jaar en 1 winnaar bij de +12 jarigen. De winnaars krijgen een budget van 500 euro en de medewerking van de jeugddienst om het idee uit te werken.