Aangifte afwijking sluitingstijden

De handelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren. Je kan als handelaar afwijken van die sluitingstijden. Een aangifte bij de gemeente volstaat.

Winkels die gewoon overdag open zijn, moeten volgende sluitingsuren respecteren:

  • voor 5 uur en na 20 uur;
  • voor 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.

Voor de nachtwinkels (nightshops) liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Voorwaarden

Handelszaken moeten, afgezien van uitzonderingen, sluiten:

  • vóór 5 uur en na 20 uur

  • vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en de werkdagen die aan een wettelijke feestdag voorafgaan. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven..

Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 en 18 uur, tenzij een gemeentelijk reglement andere sluitingsuren vastlegt.

Het college van burgemeester en schepenen kan onder de volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

  • op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden

  • naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of jaarmarkten

  • per jaar kunnen maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan

  • een afwijking geldt voor het hele of voor een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.

Procedure

Of je kan afwijken van de sluitingstijden en welke procedure je daarvoor moet volgen kan je nagaan bij jouw stad of gemeente.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de verplichte sluitingsuren zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (art. 15)