Aangifte afwijking op de wekelijkse rustdag

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag begint automatisch op zondag om 5 uur of om 13 uur en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.

Je kan als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag, een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor.

Voorwaarden

  • Je sluit jouw handelszaak 24 uur ononderbroken.
  • Je vermeldt op een duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag.
  • Je houdt de gekozen rustdag minstens 6 maanden aan.

Procedure

Je kiest jouw wekelijkse rustdag en het startuur van de sluiting (5u of 13u) en doet hiervan aangifte bij de gemeente waar uw zaak gevestigd is.

Bedrag

Kost

De aanvraag en de toelating voor een afwijking op de wekelijkse rustdag zijn gratis.

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (artikel 15)


Contactinfo