Archiefdocumenten raadplegen

In het archief kan je archiefdocumenten raadplegen.

Procedure

  • Je legitimeert zich met een officieel document, een identiteitskaart of een ander legitimatiedocument.
  • Jouw naam en adres en het doel van jouw onderzoek worden ingeschreven in een registers van lezers.
  • Je tekent bij elk bezoek het leeszaalregister, waarin de medegedeelde stukken ingeschreven worden.

Meebrengen

  • identiteitskaart of een ander legitimatiedocument

Bedrag

Het archief is, na inschrijving in het register, gratis toegankelijk.


Contactinfo