Archief

Een gemeentelijk archief is in de eerste plaats een gebruiksobject voor de gemeentelijke administratie.  Daar vinden de medewerkers alles terug wat in de voorbije jaren en eeuwen door hun voorgangers aan papierwerk is nagelaten.

Voor genealogen en historici stellen we deze bescheiden ook open.  Zij kunnen er immers de geschiedenis van de gemeente, de samenstelling van hun familie of de levensomstandigheden van vroegere eeuwen uit distilleren.

Gelieve er wel rekening mee te houden dat de gemeente Houthulst pas sinds 1928 bestaat, en dat door de eerste wereldoorlog er veel stukken van de gemeenten Klerken en Merkem verloren zijn gegaan.

Ook is het gemeentelijk archief onderdeel van de provinciale archiefdatabank Probat.

  

Bevolkingsregister en vreemdelingenregister

Meer dan 120 jaar geleden afgesloten: vrij raadpleegbaar in het kader van genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden.

Minder dan 120 jaar geleden afgesloten: schriftelijke toelating van het College van Burgemeester en Schepenen (Brussel en Vlaanderen) of van het Gemeentecollege (Wallonië).

Opmerkingen:
Het KB van 16 juli 1992 is recent gewijzigd door het KB van 5 januari 2014.

Enkel van de registers afgesloten na 120 jaar kunnen reproducties worden afgeleverd, op voorwaarde dat die niet verder verspreid worden. De aanvrager zal een verklaring op erewoord moeten ondertekenen..

Wettelijk kader:
Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister.