Attest inkomenstarief

Online aanvragen

Voor een opvang met inkomenstarief moet je een 'attest inkomenstarief' hebben.

Wie kan een attest krijgen?

Elke ouder die zijn kind wil inschrijven in een opvang met inkomenstarief

Wanneer moet je dit aanvragen?

Zeker een maand voor de datum waarop je kind voor het eerst naar de opvang gaat, vraag je je attest inkomenstarief of individueel verminderd tarief aan.

Hulp bij de aanvraag

Het Sociaal Huis en je opvang kunnen je helpen bij de aanvraag van dit attest. Het Sociaal Huis kan ook onderzoeken of gezinnen met financiële moeilijkheden in aanmerking komen voor een individueel verminderd tarief.

Je brengt mee:

  • Identiteitskaart en pincode
  • E-mailadres en paswoord, als je dit hebt
Online aanvragen

Contactinfo