Belgische nationaliteit aanvragen

Naar de website

Je kan de Belgische nationaliteit automatisch krijgen of je kan ze verkrijgen door zelf stappen te ondernemen.

Beschrijving

Je kan op drie verschillende manieren Belg worden:

  • je kan de Belgische nationaliteit krijgen
  • je kan ze aanvragen
  • of in uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk.

Procedure

In elke procedure zijn er verschillende situaties mogelijk:

  • Je bent minderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kan je als minderjarig kind de Belgische nationaliteit verkrijgen zonder dat je daar iets moet voor doen. De Belgische nationaliteit wordt dan automatisch toegekend;
  • Je bent meerderjarig: Onder bepaalde voorwaarden kan je als meerderjarige de Belgische nationaliteit aanvragen door een nationaliteitsverklaring in te dienen bij de gemeente;
  • In uitzonderlijke gevallen is naturalisatie mogelijk: Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan je via naturalisatie Belg worden. Dit is een gunst, geen recht. De Kamer van volksvertegenwoordigers beslist hierover in alle vrijheid.

Je kan, nadat je de Belgische nationaliteit verwierf, je buitenlandse geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van uw gemeente.

Meer informatie over de voorwaarden van de nationaliteitskeuze en naturalisatie vind je bij de dienst Burgerzaken. 

Naar de website

Contactinfo