Contactgegevens meedelen

Online aanvragen

 

Het Rijkregister geeft je de mogelijkheid om je contactgegevens op vrijwillige basis mee te delen.

Dat kan rechtstreeks via Mijn DOSSIER of je kan ook onderstaand formulier invullen. 

Het is altijd mogelijk om je contactgegevens te wijzigen of te schrappen.

De overheidsinstanties die de machtiging hebben (wet van 8 augustus 1983 - regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen) om jouw gegevens in het Rijksregister te consulteren, kunnen jou dankzij je contactgegevens sneller en directer bereiken. Dit laat hen toe om je dossiers en aanvragen doeltreffender te behndelen. 

Je gegevens worden bewaard zolang je die niet zelf hebt geschrapt.

 

Contactgegevens meedelen

Geeft toestemming om volgende gegevens aan het Rijksregister toe te voegen: