Kapvergunning

Online aanvragen

Indien je een boom wenst te kappen, dan heb je hiervoor in veel gevallen een vergunning nodig. Er wordt ook een onderscheid gemaakt tussen bomen die in een bos staan en bomen daarbuiten.

De definitie van een bos is ruim te nemen. Concreet vallen alle bomen die aan volgende voorwaarden voldoen onder een bos:

  1. tenminste drie opeenvolgende bomenrijen
  2. als de kroonbedekkingsgraad van het totaal aantal bomen - in volgroeid stadium - meer dan 50% bedraagt

Dit wil zeggen dat het mogelijk is dat een boom of bomen op je woonkavel ook onderdeel zijn van een bos.

Voor het kappen van een boom in een bos zijn er aparte regels.

 

Voor wat betreft het kappen van bomen buiten een bos dien je;

De vrijstelling geldt enkel onder volgende voorwaarden:

  • de boom of bomen maken geen deel uit van een bos
  • de boom of bomen liggen in een woongebied in de ruime zin, in een agrarisch gebied in de ruime zin of in een industriegebied in de ruime zin, en niet in een woonparkgebied
  • de boom of bomen liggen binnen een straal van maximaal 15 meter rondom de vergunde woning, de vergunde landbouwbedrijfswoning of landbouwbedrijfsgebouwen of de vergunde bedrijfswoning of bedrijfsgebouwen

 

Online aanvragen

Contactinfo