Organisatie lokaal bestuur

De bekendmakingen decreet lokaal bestuur voor de organisatie zijn vanaf 1 juli 2021 op te volgen:

Voor het Gemeentebestuur

Voor het OCMW