Bekendmakingen decreet lokaal bestuur

De bekendmakingen decreet lokaal bestuur vanaf 1 juli 2021 kan je hier opvolgen.

Verplichte vermeldingen vanaf 1 januari 2019 op basis van:

  • het decreet lokaal bestuur van 22-12-2017
  • het besluit van de Vlaamse regering van 20-04-2018, betreffende de bekendmaking en raadpleegbaarheid van besluiten en stukken van het lokaal bestuur, betreffende de wijze waarop de reglementen en verordeningen van het lokaal bestuur worden bijgehouden in het register en betreffende de raadpleegbaarheid van de besluiten van de politiezones en hulpverleningszones.