Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

Online aanvragen

Je doet aan ambulante handel wanneer je aan een consument jouw producten of diensten wilt verkopen buiten de vestigingsplaats(en) van jouw onderneming. Die adressen staan bij elk ondernemingsnummer geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Om op die manier jouw producten of diensten aan de man te brengen, heb je een 'machtiging ambulante activiteiten' (leurkaart) nodig.

Voorwaarden

Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan. Ambulante handel kan plaatsvinden op de openbare en private markten, op de openbare weg, het openbaar domein, bij de koper thuis, op evenementen, commerciële parkings en private plaatsen die langs de openbare weg liggen. De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur.

Er zijn drie soorten machtigingen:

 • de machtiging als werkgever (keuze tussen inclusief of exclusief ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde A (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen uitgezonderd ten huize van de consument)
 • de machtiging als aangestelde B (geldig voor elke medewerker op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen)

In Vlaanderen zijn de machtigingen ambulante activiteiten slechts geldig als de wettelijk voorziene bijhorende documenten in orde zijn:

 • een identiteitsbewijs
 • een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden
 • bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument inbegrepen moet je een bewijs van goed gedrag en zeden bij jouw aanvraag toevoegen.

Procedure

Je vraagt de machtiging ambulante activiteiten aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische machtigingen uit, in de vorm van een plastic badge met een QR-code. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

Bedrag

Kost

De machtiging ambulante handel kost

 • 150 euro voor een machtiging als werkgever

 • 100 euro voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur)

 • 50 euro voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur).

Uitzonderingen

De machtiging is nodig voor ondernemingen (vennootschappen, zelfstandigen in hoofd- of bijberoep). Voor verenigingen en particulieren (bijvoorbeeld rommelmarkten) gelden andere regels.

Als je als ondernemer producten verkoopt bij andere ondernemers (B2B), heb je geen machtiging nodig. Ook als je jouw diensten presenteert op specifieke (vak)beurzen, is de machtiging niet van toepassing.

Regelgeving

 • Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten

 • Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

 • Gemeentelijk reglement of politieverordening

Online aanvragen