Reisdocument voor staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen

Maak een afspraak

Staatlozen, vluchtelingen en vreemdelingen in België kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen in de gemeente waar zij wonen en ingeschreven staan. Het reisdocument dient als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen.

Voorwaarden

Erkende vluchtelingen en staatlozen moeten in het bezit zijn van de nodige verblijfsdocumenten. Andere vreemdelingen moeten ook kunnen aantonen dat ze aan specifieke voorwaarden voldoen.

Procedure

Erkend vluchteling of staatloos

Je kan de aanvraag rechtstreeks bij jouw gemeentebestuur indienen, samen met de nodige identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud). Als jouw papieren en jouw status in orde zijn, registreert jouw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Om een aanvraag bij jouw gemeentebestuur te kunnen indienen, moet je eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen. Aan de hand van een vragenlijst op de website van de FOD Buitenlandse Zaken kan je nagaan of je voldoet aan de voorwaarden en welke documenten je moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

Als u aan de voorwaarden voldoet:

 • stuur je een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be met het onderwerp: 'Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling'
 • of stuur je een brief naar:

  FOD Buitenlandse Zaken
  Directie Reis- en identiteitsdocumenten
  dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving
  Karmelietenstraat 15
  1000 Brussel)

In de e-mail of op de brief vermeld je de volgende gegevens:

 • jouw naam en voornamen
 • jouw geboorteplaats
 • jouw nationaliteit
 • een kopie van jouw verblijfstitel
 • eventueel een kopie van andere documenten betreffende jouw situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

De onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken. Zodra je de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen, hebt je 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij jouw gemeentebestuur samen met de identiteitsdocumenten en een recente normconforme pasfoto (maximaal 6 maanden oud) in te dienen.

Meebrengen

Erkend vluchteling of staatloos

Vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos

Maak een afspraak