Rijbewijs voor niet-Belgen

Er zijn 2 soorten buitenlandse rijbewijzen, nl. een Europees nationaal rijbewijs en een niet-Europees nationaal rijbewijs

Europees nationaal rijbewijs

Niemand kan houder zijn van meer dan 1 Europees nationaal rijbewijs.

Een Europees nationaal rijbewijs is een rijbewijs dat door een lidstaat van de Europese Unie of van de Europese Economische Ruimte wordt afgeleverd.

Men mag in België op de openbare weg rijden als men houder is van een geldig Europees nationaal rijbewijs.

Omwisselen van een Europees nationaal rijbewijs

Er zijn Europese nationale rijbewijzen zonder administratieve geldigheidsdatum (voornamelijk oude rijbewijzen, gemaakt van papier) en Europese nationale rijbewijzen met administratieve geldigheidsdatum (voornamelijk rijbewijzen, gemaakt van polycarbonaat in bankkaartmodel).

De Europese nationale rijbewijzen worden omgewisseld in de gemeente.

Europees nationaal rijbewijs zonder administratieve geldigheidsdatum

Elk geldig Europees rijbewijs zonder administratieve geldigheidsdatum waarvan de houder sinds twee jaar is ingeschreven in een Belgische gemeente, wordt verplicht omgewisseld tegen een Belgisch rijbewijs met een nieuwe administratieve geldigheidsdatum.

Europees nationaal rijbewijs met administratieve geldigheidsdatum

De geldigheidsduur van een Europees nationaal rijbewijs is maximum 15 jaar. De door de lidstaten afgegeven rijbewijzen worden onderling erkend.

Zolang de geldigheidsduur van het Europees rijbewijs niet dreigt te verlopen, is de omwisseling tegen een Belgisch nationaal rijbewijs niet nodig.

Opdat de procedure van omwisselen tijdig zou kunnen worden afgerond, is het aangeraden elk Europees nationaal rijbewijs waarvan de geldigheidsduur binnen de 3 maanden verloopt, om te wisselen.

Omwisselen van een nationaal rijbewijs van het Verenigd Koninkrijk

BREXIT met uittredingsakkoord → het parlement van het Verenigd Koninkrijk heeft het definitieve terugtrekkingsakkoord  goedgekeurd. Er komt een overgangsperiode die tot 31 december 2020 zal lopen.
De houder van het rijbewijs kan in zijn gemeente tot 31 december 2020 zijn rijbewijs omwisselen.

Niet-Europees nationaal rijbewijs

Een niet-Europees nationaal rijbewijs is een rijbewijs die niet op de door de Europese Commissie opgemaakte lijst van Europese nationale rijbewijzen voorkomt.

Men mag in België op de openbare weg rijden tijdens een periode van 185 dagen als men houder is van een geldig erkend niet-Europees nationaal rijbewijs.

Omwisselen niet-Europees nationaal rijbewijs

Een niet-Europees nationaal rijbewijs kan in de gemeente omgewisseld worden tegen een Belgisch nationaal rijbewijs als aan volgende voorwaarden is voldaan:

- erkend

- geldig

- verkregen in een periode waarin de houder niet ingeschreven was in België

- de nationaliteit  van de houder van het rijbewijs en het rijbewijs is dezelfde

- authentiek

 


Contactinfo