Tweede verblijven

Een tweede verblijf is een woning die niet leeg staat en die door de eigenaar, de huurder of de gebruiker ervan in gebruik is als woning waar niemand gedomicilieerd staat. De woning beschikt over woongelegenheid, slaapgelegenheid, kookgelegenheid, badkamer en de nodige nutsvoorzieningen.

 

Een tweede verblijf wordt belast wanneer de woning op 01 januari geregistreerd staat als een tweede verblijf. De belasting is verschuldigd door diegenen die op 01 januari van het aanslagjaar eigenaar of huurder zijn van het tweede verblijf, ongeacht de duur van de eventuele verhuring en ongeacht het feit of de eigenaar al dan niet in de gemeentelijke bevolkingsregisters of het vreemdelingenregister is ingeschreven.

 

Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 1000 euro per jaar en per tweede verblijf.

 


Contactinfo