Minimale levering van elektriciteit en aardgas voor wie een budgetmeter heeft

Maak een afspraak

Prepaid (vroeger ‘budgetmeter’ genoemd) kan je helpen om het verbruik van elektriciteit en aardgas onder controle te houden. De Vlaamse overheid regelt voor gezinnen met een prepaid bovendien een minimale levering van elektriciteit en aardgas.

Als het noodkrediet voor elektriciteit op is, levert Fluvius nog een tijd elektriciteit aan 10 ampère.

Bij aardgas is een gegarandeerde minimale levering om technische redenen niet mogelijk. Wie niet oplaadt en ook zijn noodkrediet heeft opgebruikt, dreigt dan geen aardgas meer te hebben. Een gezin met een prepaid kunnen in de winterperiode in aanmerking komen voor financiële steun van de Vlaamse overheid om de aardgasmeter op te laden.

Voorwaarden

 • In de winterperiode kan je via het OCMW een beperkte financiële steun krijgen om prepaid voor aardgas op te laden.
 • De winterperiode loopt van 1 november tot 31 maart.

Procedure

Informeer bij het OCMW van jouw gemeente of je in aanmerking komt. Het OCMW onderzoekt jouw aanvraag en beslist dan of je in aanmerking komt voor de minimale levering aardgas.

Het OCMW kan ook voorwaarden verbinden aan het geven van de financiële steun (de opladingen), bijvoorbeeld:

 • schuldbegeleiding en schuldafbouw
 • maatregelen om het gebruik te verminderen (bijvoorbeeld een energiescan laten uitvoeren)
 • een afspraak in verband met de oplading tijdens de niet-winterperiode met het doel vóór de volgende winterperiode een reserve te hebben
 • de terugbetaling van een gedeelte van het toegekende bedrag.

Als je in aanmerking komt, dan laadt het OCMW om de 14 dagen een minimale hoeveelheid aardgas op voor een bepaald bedrag.

Meebrengen

 • uw identiteitskaart
 • uw budgetmeterkaart indien u nog een oude budgetmeter hebt
 • een bewijs van inkomsten van alle gezinsleden (bijvoorbeeld loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksels...)
 • een bewijs van de vaste kosten (huur, water energie, internet, verzekeringen...)
 • de contactgegevens van uw schuldbemiddelaar, als u die hebt.

Bedrag

Financieel voordeel

De hoogte van de tussenkomst is afhankelijk van:

 • het tarief bij de netbeheerder en het sociaal tarief tijdens de laatste drie maanden van het jaar.
 • het type woning waarin u woont.
 • of u beschermd afnemer bent of niet.
 • Voor niet-beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 november 2023:
  • voor een appartement: 49,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 69,66 per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 82,66 euro per halve maand.
 • Voor beschermde afnemers is het bedrag vanaf 1 november 2023;
  • voor een appartement: 32,66 euro per halve maand
  • voor een rijhuis of hoekhuis (maximaal 2 open gevels): 46,66 euro per halve maand
  • voor een vrijstaand huis of een huis met meer dan 2 open gevels: 56,66 euro per halve maand.

Maak een afspraak